Informacje gospodarcze 07.01.2021

Wzrosty cenGłówny Urząd Statystyczny podał, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu wzrosły w ujęciu rocznym o 2,3%, oraz o 0,1% w porównaniu do listopada.

Takie wskaźniki zaskoczyły ekonomistów i zostało to przyjęte z dużym zaskoczeniem. Przyczyną takiej sytuacji są niskie ceny żywności i tzw. tąpnięcie inflacji bazowej, która najprawdopodobniej spadła poniżej 4% (do ok. 3,6-3,7% rok do roku). GUS podał, że ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły o 0,7% w porównaniu do okresu analogicznego rok temu. W porównaniu do listopada spadły natomiast o 0,1%. Ceny nośników energii rok do roku wzrosły o 4,6%, a w ujęciu miesięcznym pozostały bez zmian. Natomiast ceny paliw do prywatnych środków transportu spadły o 8,4%, a w porównaniu do listopada wzrosły o 3%.

<< Informacje Gospodarcze