Informacje gospodarcze 07.01.2021

Co ze stopami procentowymi w 2021 roku?Co ze stopami procentowymi w nowym roku?.

Z powodu walki z negatywnymi skutkami pandemii w gospodarce w ubiegłym roku, RPP trzykrotnie obniżyła stopy procentowe, w tym główną referencyjną o 140 punktów bazowych, do poziomu 0,1%. Rada Polityki Pieniężnej od tamtego czasu raczej zamierza utrzymać kosztu pieniądza na aktualnym poziomie, biorąc pod uwagę czas nawet do końca kadencji Rady, który upływa w 2022 roku. 

Teraz prezes Glapiński sugeruje, że chociaż aktualny poziom stóp procentowych jest właściwy, to jednak możliwy jest scenariusz, w którym nastąpi dalsze obniżanie kosztu pieniądza NBP w pierwszym kwartale 2021 roku, zwłaszcza jeżeli pojawi się trzecia fala pandemii w okresie zimowym. Jednocześnie prezes Glapiński dodał, że jeżeli pandemia nie będzie się rozwijała, a wskaźniki gospodarcze osiągały poziom ze scenariuszem bazowym, to wystąpi sytuacja, w której nie powinno być potrzeby zmiany parametrów polityki monetarnej w kolejnych kwartałach.

<< Informacje Gospodarcze