Informacje gospodarcze 11.02.2021

Inwestycje publiczne - klucz do wyjścia recesjiFed i EBC są zgodne - daleko jeszcze do stanu normalności.

 

Christine Lagarde z Europejskiego Banku Centralnego powiedziała, że państwa strefy euro nie powinny teraz ograniczać swoich wydatków budżetowych, a związany z nimi impuls finansowy dla gospodarki unijnej, powinien zostać utrzymany również w bieżącym roku, aby uchronić ją przed negatywnymi skutkami recesji związanej z pandemią. Zaapelowała ona także do liderów unijnych, aby jak najszybciej zostały uruchomione dla krajów członkowskich środki (750 mld euro) z unijnego Funduszu Odbudowy.

Natomiast Jerome Powell z Fed powiedział, że amerykański rynek pracy pomimo spadającej ostatnio stopy bezrobocia nadal jest bardzo daleko od stanu, w którym można by uznać, że jest on silny i zdrowy. W związku z tym łagodna polityka monetarna będzie prowadzona w sposób cierpliwy, ale ona sama nie rozwiąże problemów w całości. Powell podkreślił, że skala problemu wywołana w gospodarce przez pandemię jest tak duża, że odbudowa poziomu zatrudnienia w USA wymagać będzie dalszego zaangażowania ze strony rządu i sektora prywatnego.

Lagarde i Powell w zasadzie mówią jednym głosem. Sytuacja gospodarcza jest daleka od normalności. Dlatego polityka gospodarcza nadal powinna być dostosowana do wyjątkowych warunków, które powstały z powodu pandemii. Banki centralne nadal powinny utrzymywać niskie stopy procentowe i skupować dług publiczny z rynku. Natomiast rządy powinny prowadzić politykę zwiększonych wydatków publicznych.

 

<< Informacje Gospodarcze