Informacje gospodarcze 21.12.2020

Spadki obrotów w centrach handlowych.Jak podała Polska Rada Centrów Handlowych, obroty w centrach handlowych po trzech kwartałach 2020 roku są niższe średnio o ok. 25%. 

Dwa pierwsze miesiące roku były bardzo dobre. Odnotowano wówczas wzrost obrotów (odpowiednio o 3% i 6%) wszystkich kategorii handlowych w porównaniu do analogicznego okresu w 2019 roku. Wprowadzone od 13 marca ograniczenia działalności obiektów handlowych spowodowały znaczące spadki. Z danych wynika, że najsłabszym miesiącem w trzech pierwszych kwartałach br. był kwiecień, kiedy centra handlowe z powodu ograniczeń zanotowały obroty niższe o około 80% w porównaniu do analogicznego miesiąca roku ubiegłego.

Po zmniejszeniu ograniczeń w handlu i otwarciu większości sklepów w galeriach, w maju nastąpił wzrost zarówno odwiedzalności, jak i obrotów. W wyniku udostępnienia pełnej oferty centrów handlowych oraz uruchomienia usług gastronomiczno-usługowych w następnych miesiącach, obroty systematycznie zaczęły rosnąć. Jednak nie osiągnęły poziomu z ubiegłego roku.

Zgodnie z przeprowadzoną oceną Polskiej Rady Centrów Handlowych, w bardzo trudniej sytuacji znaleźli się najemcy z branży rozrywkowej. Odnotowali oni największe spadki wśród wszystkich analizowanych kategorii handlowych. Wartość obrotów za pierwsze trzy kwartały tego roku wyniosła u tych najemców tylko niecałe 50% obrotów, uzyskanych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Od początku IV kwartału tego roku, z powodu drugiej fali epidemii, odwiedzalność w centrach handlowych zaczęła ponownie spadać. W październiku wynosiła ona około 70% poziomu w porównaniu z rokiem ubiegłym. Natomiast w listopadzie, po wprowadzeniu nowych ograniczeń w działalności obiektów handlowych, odnotowano odwiedzalność na poziomie 50%. Sredni tygodniowy footfall (wskaźnik odwiedzalności) w dniach 30 listopada - 6 grudnia 2020 roku wyniósł 76% w porównaniu do odwiedzalności w tym samym okresie w 2019 roku.

Ostatni kwartał dla branży galerii handlowych (jak do tej pory) jest najważniejszy w roku, ponieważ wypracowywane są w tym okresie obroty, stanowiące 30% całości obrotów rocznych. Tylko w samym grudniu odnotowywane są obroty wyższe o ponad 53% niż średnia miesięczna z okresu styczeń-listopad. Dla całej branży galerii handlowych ostatni kwartał roku jest tak ważny, ponieważ pozwala on wypracować zyski, które umożliwiają przetrwanie trudnego dla handlu pierwszego kwartału następnego roku.

Obecnie z powodu ogłoszonych nowych decyzji rządowych w sprawie wprowadzenia kolejnych obostrzeń od 28.12.2020 do 17.01.2020, mamy wzmożony ruch w centrach handlowych, ale to zasadniczo nie zmieni tej sytuacji. Od następnego poniedziałku otwarte pozostają już tylko m.in. sklepy spożywcze, sklepy z książkami i prasą, drogerie, apteki oraz wolnostojące wielkopowierzchniowe sklepy meblowe. 

<< Informacje Gospodarcze