Wiadomości gospodarcze 23.07.2020

Na cele klimatyczne UE wyda 550 miliardów euro w latach 2021 -2027.Wczoraj ogłoszono osiągnięcie porozumienia podczas szczytu państw Unii Europejskiej. W ramach nowego budżetu Unia Europejska wyda 550 miliardów euro na cele klimatyczne.

 

Jak wynika z konkluzji przyjętych przez Radę Europejską, 30% całkowitych wydatków z Wieloletnich Ram Finansowych Unii Europejskiej (WRF) i Unii Nowej Generacji (Next Generation EU) będzie dotyczyło projektów związanych z klimatem.

Agencja Reutera oszacowała, że w okresie 2021-2027 na cele klimatyczne zostanie wydanych prawie 550 miliardów euro. Agencja także zaznaczyła, że to kwota poniżej 2,4 biliona euro, która zdaniem ekspertów jest potrzebna do osiągnięcia celów klimatycznych UE.

Rada Europejska podkreśliła również ważną rolę kontroli wydatków, dlatego co roku ma być publikowany raport na temat wydatków związanych z klimatem. Przyjęta metoda monitorowania wydatków dotyczących poprawy klimatu oraz ich wyników, w tym zasady sprawozdawczości i przyjętych środków w przypadku niedostatecznych postępów, powinna zapewnić realizację porozumienia paryskiego.

Rada Europejska poinformowała także, że aby zaradzić społecznym i gospodarczym skutkom związanym z dążeniem do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. i nowego unijnego celu w zakresie klimatu na 2030 r., utworzony zostanie mechanizm sprawiedliwej transformacji, w tym Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji.

Porozumienie zawarte podczas szczytu Unii Europejskiej zakłada jednak ograniczenie funduszu. Pod koniec maja zakładano, że budżet funduszu będzie wynosił 40 miliardów euro, licząc łącznie wieloletnie ramy finansowe (budżet UE 2021-2027) oraz fundusz odbudowy. Jednak z ustaleń wynika, że pulę zmniejszono z 30 do 10 miliardów euro. Dla Polski oznacza to dużą stratę, ponieważ nasz kraj byłby największym odbiorcą tych funduszy. Państwa, które nie zdecydowały się na przyjęcie ogólnounijnego celu związanego z uzyskaniem neutralności klimatycznej do 2050 roku, otrzymają tylko połowę pierwotnie zaplanowanej dla siebie kwoty w Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.

<< Informacje Gospodarcze