Wiadomości gospodarcze 01.04.2020

kredytobiorcy mogą składać wnioski o zawieszenie spłaty rat kapitałowo-odsetkowych lub rat kapitałowych przez okres do trzech miesięcyKredytobiorcy składają wnioski o zawieszenie spłaty rat. PGNiG wygrało spór w arbitrażu z Gazpromem. 

1. Zgodnie z informacjami Związku Banków Polskich, kredytobiorcy mogą składać wnioski o zawieszenie spłaty rat kapitałowo-odsetkowych lub rat kapitałowych przez okres do trzech miesięcy. W związku, z czym automatycznie zostanie wydłużony o ten okres łączny czas spłaty kredytu.

Do tej pory klienci banków złożyli ponad 200 tysięcy wniosków. Do banków wpłynęło także około 11 tysięcy wniosków od firm w sprawie zmiany warunków udzielonych kredytów. 

Składanie tych wniosków powinno odbywać się w sposób odformalizowany, tj. bez konieczności składania dodatkowych dokumentów oraz zaświadczeń potwierdzających aktualną sytuację finansowo-gospodarczą danego kredytobiorcy. Banki także nie mogą pobierać opłat lub prowizji za przyjęcie i rozpatrzenie wniosków dotyczących zawieszenia spłat rat kapitałowo-odsetkowych lub rat kapitałowych.

Zdecydowana większość wniosków jest rozpatrywana w ciągu 24 godzin, w wyjątkowych sytuacjach trwa to do 14 dni. 


2. PGNiG wygrało spór w arbitrażu z Gazpromem o ceny gazu w kontrakcie jamalskim. Koncern szacuje, że może odzyskać 1,5 miliarda dolarów (prawie 6,3 miliarda złotych). Wyliczenia wynikają z różnicy pomiędzy ceną obliczoną według nowego wzoru a zapłaconymi kwotami przez PGNiG od listopada 2014 roku do lutego 2020 roku.

Kontrakt jamalski (umowa obowiązuje do 2022 roku) przewiduje dostawy około 10 miliardów metrów sześciennych gazu rocznie. W oparciu o narzuconą przez Gazprom klauzulę take-or-pay, PGNiG musi odebrać co najmniej 8,7 miliarda metrów sześciennych zakontraktowanego gazu rocznie. Zgodnie z nią, każda ze stron może co trzy lata wystąpić o zmianę ceny gazu, jeżeli aktualna cena odbiega do cen rynkowych. PGNiG skorzystało z tej możliwości w 2014 roku, a w lutym 2016 roku Koncern złożył pozew przeciwko Gazpromowi do Trybunału Arbitrażowego w Sztokholmie.

Zastosowanie zmienionej formuły cenowej poprawi warunki prowadzenia działalności handlowej przez PGNiG. Wyrok nie będzie miał jednak bezpośredniego przełożenia na ceny, po których spółka sprzedaje gaz odbiorcom. 

<< Informacje Gospodarcze