Wiadomości gospodarcze 03.01.2020

Kaucja za plastikowe butelki? To prawdopodobnie nieuchronne następstwo nowej unijnej dyrektywy o odpadach. Kaucja za plastikowe butelki? To prawdopodobnie nieuchronne następstwo nowej unijnej dyrektywy o odpadach. 

 

 

 


1. W Ministerstwie Klimatu trwają intensywne prace nad rozszerzeniem odpowiedzialności producentów produktów w opakowaniach, w związku z nowymi zasadami wynikającymi z minimalnych wymogów unijnej dyrektywy o odpadach. W jej założeniu przedsiębiorcy wprowadzający na rynek określone produkty, w tym w opakowaniach, mają ponosić większość kosztów zagospodarowania odpadów powstałych z tych produktów lub opakowań. Zgodnie z przepisami UE producenci produktów w opakowaniach będą finansować zbieranie i zagospodarowanie odpadów opakowaniowych na poziomie znacznie wyższym niż obecnie. 

Nowe przepisy UE wyznaczają także nowe cele dla ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych. I tak przykładowo do 2025 r. kraje UE zobowiązane są zagospodarować w ten sposób 55% odpadów, a do roku 2030 - 60%. Aktualnie przepisy zobowiązują państwa członkowskie do zagospodarowania (recyklingu i ponownego użycia) 50% odpadów w roku 2020.

Natomiast cele dla recyklingu odpadów opakowaniowych łącznie wynoszą 65% do 2025 r. i 70% do 2030 r. W przypadku poszczególnych grup materiałów, z których są wykonane opakowania, cele te wynoszą odpowiednio: 
- tworzywa sztuczne 50% i 55%,
- opakowania z metali żelaznych 70% i 80%,
- opakowania drewniane 25% i 30%, 
- wykonane z aluminium 50% i 60%,
- szklane 70% i 75%,
- papierowe (kartonowe) 75% i 85%.

Ponadto przepisy unijne przewidują, że butelki na napoje z tworzyw sztucznych wprowadzane na rynek mają zawierać w sobie materiały pochodzące z recyklingu. Udział ten ma wynosić od 2030 r.  przynajmniej w 30%. Planowane jest także jest wdrożenie systemu kaucyjnego, który ma polegać na tym, że mieszkańcy będą mogli na przykład zwrócić do sklepu plastikowe czy szklane opakowania i otrzymać za nie zwrot pobranej wcześniej kaucji. 

2. Rynek nieruchomości w Polsce ma się dobrze.

Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego, przez 11 miesięcy 2019 r. oddano do użytku prawie 185 tysięcy mieszkań. Jest to o ponad 11% więcej niż przed rokiem. Wzrosła także liczba mieszkań, których rozpoczęto budowę oraz liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym.

Deweloperzy przekazali do eksploatacji 116 tysięcy mieszkań (17% więcej niż w analogicznym okresie 2018 r.),  inwestorzy indywidualni - 62 tys. mieszkań (3,3% więcej niż w ubiegłym roku). Razem stanowiło to prawie 97% ogółu mieszkań oddanych do użytkowania. W budownictwie spółdzielczym oddano 1962 mieszkań, natomiast w ramach grupy mieszkań komunalnych i zakładowych oddano łącznie 4078 mieszkań.

Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania w okresie 11 miesięcy 2019 r. wyniosła 88,8 mkw. W porównaniu do tego okresu ub. roku przeciętna powierzchnia użytkowa jednego mieszkania zmniejszyła się o 2,1 mkw.

<< Informacje Gospodarcze