Wiadomości gospodarcze 08.06.2020

Rośnie nieznacznie liczba osób bez pracy. Jak wynika z szacunków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, stopa bezrobocia na koniec maja wyniosła 6%. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w Polsce przekroczyła milion. W porównaniu do kwietnia stopa bezrobocia wzrosła o 0,2%. 

Maj jak dotąd zawsze cechował się sezonowym spadkim bezrobocia. Pandemia jednak wpłynęła praktycznie na wszystkie dziedziny życia społecznego gospodarczego. Mimo wszystko sytuacja w Polsce jest stosunkowo stabilna i nie ma znaczących wzrostów w tym obszarze. 

W porównaniu z końcem maja 2019 r. stopa bezrobocia zarejestrowanego na koniec maja 2020 r. zwiększyła się o 0,6%. Liczba bezrobotnych w końcu maja br. wyniosła 1 011 000 osób i w porównaniu do końca kwietnia wzrosła o ok. 46 tys. osób, czyli o 4,8%.

Z danych w systemie analityczno-raportowym CeSAR wynika, że w maju br. w urzędach pracy zarejestrowało się 104 tys. bezrobotnych, a w tym samym czasie wyrejestrowało się 58 tys. osób.

Liczba wolnych miejsc pracy oraz miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy w maju br. wyniosła 72 tys. i była o 14 tys., czyli o 24% wyższa niż w kwietniu br. Wzrost liczby ofert w maju miał miejsce we wszystkich województwach. Warto także zwrócić uwagę, że są branże, w których są wolne etaty do pracy i przedsiębiorstwa prowadzą rekrutacje.

Z danych z rejestru CEIDG wynika także, że na początku czerwca br. mamy 2,48 mln aktywnych działalności gospodarczych. Jest to o 2 tys. więcej niż 11 marca br., czyli w dniu ogłoszenia w Polsce stanu epidemicznego związanego z COVID-19, kiedy własną działalność gospodarczą prowadziło 2,46 mln firm.

<< Informacje Gospodarcze