Wiadomości gospodarcze 11.08.2020

Spadek przeciętnego wynagrodzenia w Polsce w II kwartale.Przeciętne wynagrodzenie w Polsce w II kwartale wyniosło 5024,48 zł, co oznacza spadek o prawie 6%, w porównaniu do poprzedniego kwartału.

 

Biorąc pod uwagę okresy porównawcze to przeciętne wynagrodzenie w I kwartale 2020 roku wyniosło 5331,47 zł, w IV kwartale 2019 roku - 5198,58 zł, natomiast w III kwartale wynosiło 4931,59 zł.

Z powodu pandemii w II kwartale 2020 roku nastąpiło wyhamowanie przeciętnego tempa wzrostu płac w gospodarce narodowej do 3,8%. Spadek tempa wzrostu płac był związany z negatywnym wpływem pandemii na funkcjonowanie gospodarki. Duża grupa przedsiębiorstw miała przestoje przez większość część kwartału. Wiele przedsiębiorstw ograniczało czas pracy, zwłaszcza w niektórych gałęziach przemysłu. To wszystko przełożyło się na niższe przeciętne wynagrodzenie pracowników, zatrudnionych na stawce godzinowej. Firmy korzystały także z postojowego oraz zmniejszały wynagrodzenia.

W kolejnych kwartałach możemy mieć do czynienia z nieznacznie wyższym tempem wzrostu płac z uwagi na zniesienie obostrzeń epidemicznych. Z powodu trudnej sytuacji gospodarczej, że nie można jednak liczyć na znaczące podwyżki płac. Siła przetargowa pracowników jest niższa niż przed pandemią.

Z rządowych założeń do projektu budżetu państwa na 2021 rok wynika, że prognozowane przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej wyniesie w 2021 roku 5452 zł brutto. Oznacza to wzrost o 225 złotych brutto miesięcznie, czyli 4,3% w porównaniu z bieżącym rokiem. Rząd zaproponował także, aby minimalne wynagrodzenie za pracę w 2021 roku wyniosło 2,8 tysiąca złotych brutto, co oznacza wzrost o 200 złotych.

<< Informacje Gospodarcze