Wiadomości gospodarcze 14.02.2020

Aktualne wskaźniki PKB oraz inflacji w Polsce. Raport o deficycie w wielu zawodach.

1. Główny Urząd Statyczny poinformował, że PKB w czwartym kwartale 2019 r. wzrósł o 3,1% rok do roku, wobec wzrostu na poziomie 3,9% rok do roku w trzecim kwartale. Dane zostały sporządzone w oparciu o szybki szacunek. Analitycy zwracają uwagę, że wyniki są lepsze od oczekiwań rynku. Jednak wskaźniki kwartalne potwierdzają, że wzrost gospodarczy wytracił impet.

Niezależnie od powyższego, zdaniem Ministerstwa Rozwoju w porównaniu do pozostałych gospodarek Unii Europejskiej, Polska w dalszym ciągu plasuje się w czołówce pod względem dynamiki PKB. Resort także podkreślił, że wzrost gospodarczy w strefie euro wyniósł w IV kwartale 2019 0,9%, a w całej UE 1,2% (dane Eurostatu).


2. Ceny towarów i usług w styczniu 2020 r. wzrosły o 4,4% w porównaniu do stycznia 2019 r. (wg danych Głównego Urzędu Statystycznego). Analitycy spodziewali się inflacji na poziomie 4,2%. Styczniowe dane o inflacji oznaczają, że jest to najwyższy wzrost od ośmiu lat. Z danych także wynika, że ceny żywności i usług wzrosły w ujęciu rocznym aż o 6,7%. 

Zdaniem analityków najbliższe miesiące przyniosą dalszy wzrost inflacji (powyżej poziomu 4,5%), biorąc pod uwagę rosnące ceny energii (część podwyżek cen energii wejdzie w życie w lutym), wzrost cen usług komunalnych (transport, wywóz śmieci) oraz zapowiedziane wprowadzenie podatku od cukru.


3. Jak wynika z raportu "Barometr zawodów 2020" przewidywany jest deficyt w wielu zawodach. Ogólnopolskie badanie "Barometr zawodów 2020" zostało opracowane na zlecenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Realizację projektu zlecono Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Krakowie.

W 2020 roku będzie brakować:
- W branży budowlanej: betoniarzy i zbrojarzy, brukarzy, dekarzy i blacharzy budowlanych, cieśli i stolarzy budowlanych, murarzy i tynkarzy, operatorów i mechaników sprzętu do robót ziemnych, pracowników robót wykończeniowych w budownictwie oraz robotników budowlanych. Główne powody to: trudne warunki pracy, niskie wynagrodzenia oraz wymagane doświadczenie. Duży wpływ na tą sytuację ma migracja pracowników za granicę.

- W branży produkcyjnej: operatorów obrabiarek skrawających, spawaczy, ślusarzy, elektryków, elektromechaników, stolarzy budowlanych oraz krawców. Deficyt w branży produkcyjnej spowodowany jest m.in. brakiem posiadania odpowiednich uprawnień przez pracowników oraz brakiem nowych kadr. Eksperci wskazują, że pracownicy w tych zawodach są często osobami starszymi o przeciwwskazaniach zdrowotnych do pracy w wyuczonym zawodzie. Problemy występują również z kształceniem w tych zawodach, zwłaszcza brakuje zainteresowania osób nauką.

- W branży transportowej: kierowców autobusów oraz kierowców samochodów ciężarowych. Rozwój branży transportowej w ostatnim roku wpłynął na wzrost zapotrzebowania. Pracowników zniechęcają m.in. nienormowany czas pracy, w tym praca w porach nocnych oraz w weekendy i święta. 

- W branży medyczno-opiekuńczej: lekarzy, fizjoterapeutów i masażystów, pielęgniarek i położnych oraz opiekunów osoby starszej lub niepełnosprawnej. Skutki starzejącego się społeczeństwa wyraźnie odczuwalne są w tej branży. Największe braki kadrowe zgłaszają szpitale i placówki w małych powiatach. 

- W branży finansowej: pracowników ds. rachunkowości i księgowości oraz samodzielnych księgowych.

- W branży gastronomicznej: kucharzy i piekarzy.

 

<< Informacje Gospodarcze