Wiadomości gospodarcze 16.04.2020

Światowa gospodarka, co nie będzie zaskoczeniem, przejdzie na skutek pandemii załamanie zbliżone w skutkach do wielkiego kryzysu z lat 30 ubiegłego wieku.

Międzynarodowy Fundusz Walutowy prognozuje, że w 2020 roku światowe PKB skurczy się o 3%, czyli spadek będzie znacznie większy niż podczas kryzysu finansowego w 2009 roku.

Raport MFW przewiduje jednocześnie, że w 2021 roku globalna gospodarka powinna wzrosnąć o 5,8%,  z zastrzeżeniem, że prognozy te nie są pewne, ponieważ wiele będzie zależało od czasu trwania pandemii. Brany jest także pod uwagę czynnik, który spowoduje dobrowolne poddawanie się ludzi izolacji przez dłuższy czas, nawet po zniesieniu formalnych ograniczeń. A to z kolei spowoduje dalszy spadek popytu na dobra konsumenckie.

MFW uważa, że gospodarcze odbicie pod koniec 2020 roku lub na początku 2021 roku w dużej mierze będzie zależeć od zastosowania środków zaradczych przez poszczególne państwa, mających wesprzeć gospodarki swoich krajów. MFW podkreśla także, że niektóre kraje nie będą w stanie wdrożyć efektywnych planów wsparcia swoich gospodarek i będą wymagać zewnętrznej pomocy. Dlatego MFW wezwał wszystkie państwa do działania w sposób skoordynowany, aby podjąć wspólną pracę nad spowolnieniem rozprzestrzeniania się koronawirusa - stworzyć szczepionkę na niego oraz sposoby leczenia tej choroby.

MFW prognozuje, że gospodarka w strefie euro skurczy się w 2020 roku o 7,5% (najbardziej w Grecji o 10% oraz we Włoszech o 9,1%). Gospodarka Niemiec ma skurczyć się o 7%, natomiast gospodarka Francji o 7,2%. Wg szacunków MFW, polska gospodarka w 2020 roku skurczy się o 4,6%. W 2021 roku ma nastąpić odbicie o 4,2%.

Gospodarki innych światowych gigantów również odnotują olbrzymie spadki - w USA, wg prognoz spadek będzie wynosił 5,9%, w Wielkiej Brytanii na wynieść 6,5%, natomiast w Japonii spadek szacowany jest na poziomie 5,2%. Wyjątkiem mają być gospodarki między innymi Chin i Indii, które powinny odnotować wzrosty odpowiednio o 1,2% i 1,9%. 

<< Informacje Gospodarcze