Wiadomości gospodarcze 18.12.2019

Ranking dobrobytu w Unii Europejskiej. Kiedy możemy doczekać się zrównania zarobków w Polsce ze średną unijną?.

1. Ranking europejskiego dobrobytu w 2018 r.

Unijne biuro statystyczne przy tworzeniu rankingu (mapy dobrobytu) wzięło pod uwagę przede wszystkim parytet siły nabywczej, czyli różnicę w poziomie cen między poszczególnymi krajami. Wskaźnik określany jako rzeczywista konsumpcja prywatna (Actual Individual Consumption - AIC) mierzy sytuację materialną gospodarstw domowych oraz ukazuje poziom wydatków na zakup towarów i usług. Najwyższy wskaźnik 134% rzeczywistej konsumpcji prywatnej odnotowano w Luksemburgu w stosunku do unijnej średniej, a najniższy 56% wyniósł w Bułgarii. W Polsce ten wskaźnik wyniósł 76% średniej unijnej (w latach poprzednich wskaźnik ten wynosił: w 2017 roku - 75%, w 2016 - 74%).

W przeciągu ostatnich trzech lat wskaźnik AIC pozostawał na względnie stabilnym poziom w większości państw członkowskich. Największy wzrost odnotowano w Rumunii (71% średniej UE, wzrost o 6% porównaniu z 2016 roku) oraz w Słowacji (73%, wzrost o 5% porównaniu z 2016 roku). Dla porównania najbardziej zauważalne spadki odnotowano w Szwecji (108%, spadek o 4%) i Francji (107%, spadek o 7%).

2. Zrównanie zarobków w Polsce ze średnią unijną nastąpi za 50 lat.

Taka prognoza wynika z przyjęcia założenia, że obecna dynamika wzrostu płac w Polsce nie ulegnie znaczącej zmianie. Polska gospodarka jest jedyną w Unii Europejskiej (także jedną z nielicznych na świecie), która w ostatnich lat nie była stanie w recesji. Jeszcze w 2000 r. średnie zarobki w Polsce wynosiły 23,5% średniej unijnej, natomiast w 2018 r. było to już prawie 36%. W ostatnich latach proces doganiania bogatszych krajów przyspieszył. Polskie pensje mają jedną z najwyższych dynamik wzrostu z Unii Europejskiej. Średnia dynamika ostatnich trzech lat w Polsce wyniosła 4,7% wobec 2,6% średnio w UE. Jednak trzeba mieć świadomość, że nawet przy założeniach, według których Polska utrzyma kilkakrotnie wyższe tempo płac niż średnio cała Unia Europejska, osiągnięcie przez nasz kraj europejskich zarobków to bardzo długa perspektywa.

<< Informacje Gospodarcze