Wiadomości gospodarcze 20.01.2020

Tylko co piąte przedsiębiorstwo w Polsce planuje realne podwyżki płac w tym roku.

1. Tylko jedna piąta firm planuje w 2020 roku podwyżki płac, jak wynika z analizy firmy audytorsko-doradczej Grant Thornton.

Wg badań Grant Thornton, już tylko 20% firm planuje w najbliższym roku podnosić pracownikom wynagrodzenia w ujęciu realnym, a więc o więcej niż wynika to z inflacji. Tak niski odsetek ostatnio odnotowano 5 lat temu. Przed rokiem wynosił on 36%. Ponadto z badań wynika, że obecnie prawie jedna czwarta przedsiębiorstw dużych i średnich firm planuje tworzenie nowych miejsc pracy w bieżącym roku. To wynik praktycznie taki sam jak w ubiegłym roku.

2. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył karę w wysokości 120,6 miliona złotych na Volkswagen Group Polska za wprowadzenie w błąd klientów w sprawie między innymi poziomu emisji spalin. Jest to najwyższa kara w historii UOKiK za naruszenie praw konsumentów.

Według informacji od UOKiK koncern Volkswagen stosował w produkowanych samochodach po 2008 roku oprogramowanie do sterowania silnikiem EA 189 EU 5. W warunkach testowych pozwalało ono zaniżać wartość emisji tlenków azotu. Oprogramowanie rozpoznawało, że samochód znajduje się na stanowisku kontrolnym i obniżało emisję tlenków azotu. Natomiast podczas normalnej jazdy emisja była wyższa. Wartości te znacznie odbiegały od tych deklarowanych konsumentom w materiałach reklamowych i w dokumentach homologacyjnych. Ponadto Koncern wystosował wytyczne dla dealerów, zgodnie z którymi mieli oni nie uwzględniać zasadnych reklamacji konsumentów związanych z poziomem emisji tlenków azotu.

<< Informacje Gospodarcze