Wiadomości gospodarcze 20.10.2020

Wzrost produkcji przemysłowej w Polsce we wrześniu.Główny Urząd Statystyczny odnotował wzrost produkcji we wrześniu 2020, w stosunku do analogicznego okresu w roku ubiegłego. Produkcja przemysłowa wzrosła łącznie o 5,9% rok do roku, natomiast w stosunku do poprzedniego miesiące o 15,5%. Dane są dużo lepsze niż spodziewane prognozy gospodarcze.

Wzrosty miały miejsce w branżach:
- urządzenia elektryczne o 27%, 
- komputery i wyroby elektroniczne o 23%,
- meble o 16%,
- wyroby z drewna, korka, wikliny o 14%, 
- wyroby z gumy i tworzyw sztucznych o 11%,
- papier i wyroby z papieru o 8%,
- wyroby z metali o 8%,
- chemikalia i wyroby chemiczne o 7%.

Natomiast spadki odnotowano m.in. w branżach:
- produkcja tzw. pozostałego sprzętu transportowego o 26%,
- wydobycie węgla kamiennego i brunatnego o 18%, 
- produkcja maszyn i urządzeń o 6%.

Wrześniowy wzrost produkcji przemysłowej jest dużo lepszy od prognoz analityków. Ocenia się, że przyczyną jest kwestia ilości dni roboczych w miesiącu plus zwiększony powrót do pełnych etatów.

Dynamika produkcji przemysłowej w całym trzecim kwartale wyniosła około 2,7% rdr. Jest to dużo lepszy wynik w porównaniu do spadku odnotowanego w drugim kwartale, który wynosił prawie 14% rdr.

Jednak druga fala pandemii COVID-19 w Polsce, ponownie negatywnie przełoży się na produkcję przemysłową. Nawet jeśli nie będzie konieczności zamykania zakładów produkcyjnych lub ograniczania ich działalności.

<< Informacje Gospodarcze