Wiadomości gospodarcze 27.04.2020

Zmiana warunków oprocentowania obligacji oszczędnościowych jest wynikiem konieczności dostosowania się do bieżącej sytuacji rynkowej.Ministerstwo Finansów obniża oprocentowanie dla obligacji oszczędnościowych oferowanych w maju.

Jak poinformował Wiceminister finansów Piotr Nowak, zmiana warunków oprocentowania obligacji oszczędnościowych jest wynikiem konieczności dostosowania się do bieżącej sytuacji rynkowej, wynikającej ze zmiany polityki pieniężnej banku centralnego. Obniżeniu ulegnie oprocentowanie wszystkich oferowanych obligacji przy jednoczesnym zachowaniu preferencji dla rynku detalicznego w stosunku do rynku hurtowego. 

Oprocentowanie obligacji stałoprocentowych 3-miesięcznych wyniesie 0,50% w skali roku (obecnie 1,50%), natomiast dla 2-letnich papierów skarbowych oprocentowanie wyniesie 1,00% (obecnie 2,10%). Inne obligacje w pierwszym okresie odsetkowym oprocentowane będą odpowiednio: dla 3-letnich 1,10% (2,20%), dla 4-letnich 1,30%  (2,40%) oraz 1,70% dla 10-letnich (2,70%).

Obligacje rodzinne 6 i 12-letnie, przeznaczone dla beneficjentów programu Rodzina 500 plus, oprocentowane będą odpowiednio na poziomie 1,50% (obecnie 2,80%) i 2,00% (obecnie 3,20%) w pierwszym roku.

Dla papierów 3-letnich oprocentowanie wyliczane będzie co pół roku w oparciu o wartość 6-miesięcznej stopy procentowej, po której banki pożyczają sobie pieniądze.

W przypadku obligacji 4-letnich oprocentowanie będzie ulegać zmianie co roku i obliczane będzie na podstawie sumy wskaźnika inflacji z ostatnich 12 miesięcy oraz marży ustalonej dla emisji obligacji, oferowanych w maju br. na poziomie 0,75%. Te same zasady oprocentowania, będą dotyczyć obligacji 10-letnich. 

Oprocentowanie obligacji rodzinnych będzie również ulegać zmianie co roku. Podstawą do wyliczenia oprocentowania będzie suma wskaźnika inflacji z ostatnich 12 miesięcy oraz preferencyjnej marży, która w wyniku zmiany warunków całej oferty obligacji oszczędnościowych będzie wynosić 1,25% dla obligacji 6-letnich oraz 1,50% dla 12-letnich.

<< Informacje Gospodarcze