Wiadomości gospodarcze 27.10.2020

Pierwszy miliard pomocy dla Polski na ochronę miejsce pracy. Komisja Europejska wypłaciła Polsce miliard euro na pomo,c związaną z ochroną miejsc pracy. Środki te zostały skierowane do krajów, które zostały najmocniej dotknięte kryzysem spowodowanym przez Covid-19. Otrzymany miliard euro jest pożyczką z instrumentu SURE.

Polska ma otrzymać w sumie ponad 11 mld euro. KE wypłaciła dzisiaj 17 mld euro. Włochy otrzymały 10 mld euro, Hiszpania 6 mld euro, a Polska 1 mld euro. Następne wypłaty nastąpią w ciągu najbliższych miesięcy, po emisjach obligacji, które cieszą się olbrzymim zainteresowaniem.

Instrument SURE ma zapewnić państwom członkowskim wsparcie finansowe w wysokości do 100 mld euro. Do tej pory Komisja Europejska zatwierdziła przekazanie 17 państwom członkowskim kwoty na prawie 88 mld. Środki te mają pokryć koszty bezpośrednio związane z finansowaniem mechanizmów zmniejszonego wymiaru czasu pracy oraz innych podobnych środków zaradczych, wprowadzonych przez kraje UE w celu ochrony miejsc pracy. 

Rozporządzenie w sprawie SURE nakłada na państwa unijne obowiązek składania sprawozdań na temat sposobu wydatkowania pożyczonych środków. Państwa członkowskie nadal mogą składać formalne wnioski o wsparcie w ramach programu, który dysponuje środkami w wysokości do 100 mld euro. Polska jest trzecim największym odbiorą środków z tego instrumentu po Włochach i Hiszpanii.

<< Informacje Gospodarcze