Wiadomości gospodarcze 29.05.2020

Od 1 czerwca 2020 w życie wejdą przepisy dotyczące kas fiskalnych online.Jak poinformowało Ministerstwo Finansów, od 1 czerwca w życie wejdą przepisy dotyczące kas fiskalnych online.

Zasady funkcjonowania kas fiskalnych online będzie regulowało rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania oraz rozporządzenie w sprawie grupy podatników lub rodzajów czynności, w odniesieniu do których możliwe jest używanie kas rejestrujących mających postać oprogramowania.

Ministerstwo Finansów poinformowało jednocześnie, że używanie kas online nie będzie obowiązkowe. Ma to być alternatywne rozwiązanie dla wskazanych branż korzystających z kas rejestrujących. Każda kasa wirtualna musi przejść proces certyfikacji realizowany przez Główny Urząd Miar.

Nowe rozwiązanie, wg Ministerstwa Finansów, ma zachęcić przedsiębiorców do wyjścia z szarej strefy poprzez łatwą dostępność i obniżenie całkowitych kosztów posiadania kas rejestrujących. Kasy te mają stanowić alternatywę dla użytkowanych dotychczas przez podatników kas rejestrujących.

Rozporządzenie techniczne, które uzyskało zgodę Komisji Europejskiej, zawiera szereg mechanizmów gwarantujących odpowiedni poziom bezpieczeństwa, a także mechanizmy, które pozwalają Krajowej Administracji Skarbowej na reakcję w czasie rzeczywistym na ewentualne nieprawidłowości.

W przypadku rejestracji sprzedaży, na kasie online generowany będzie paragon opatrzony unikalnym identyfikatorem, wyliczanym na podstawie  zaawansowanej metody kryptograficzne. Próba manipulacji przy paragonach spowoduje przerwanie łańcucha dokumentów i zostanie to wykryte w oparciu o odpowiednie algorytmy. Kasa online będzie przekazywać wszystkie wygenerowane dokumenty fiskalne w interwałach co jedną minutę. W awaryjnych sytuacjach lub w przypadku braku dostępu do internetu, będzie można prowadzić sprzedaż w trybie offline do 15 minut. 

Dla zwiększenia bezpieczeństwa kas online, mają być zastosowane tokeny. Kasa online, która przejdzie proces fiskalizacji, będzie pobierać co parę dni z Ministerstwa Finansów tokeny, aby mogła działać każdego dnia. W razie wykrycia nieprawidłowości możliwość pobrania kolejnych tokenów będzie zablokowana.

<< Informacje Gospodarcze