Wiadomości gospodarcze 30.01.2020

Aktualne wskaźniki bezrobocia w Polsce.  Analiza wzrostu cen mieszkań w Unii Europejskiej.

1. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego stopa bezrobocia w grudniu 2019 roku wyniosła 5,2% (866,4 tys. osób). Jest to wyższy wskaźnik niż w listopadzie, który wynosił 5,1% (849,6 tys. osób). 

Powyższe dane GUS są zgodne z szacunkami Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, które na początku stycznia ubiegłego roku podało, że stopa bezrobocia w grudniu wyniesie 5,2%. Podobny poziom bezrobocia przewidywali analitycy, którzy ponadto szacują, że w grudniu 2020 roku nastąpi dalszy wzrost bezrobocia do poziomu 5,7%.


2. Jak wynika z danych Eurostatu, ceny mieszkań w Polsce przez rok wzrosły o 9%. Wzrost cen mieszkań w naszym kraju był jednym z najszybszych w Unii Europejskiej. Ceny nieruchomości najbardziej wzrosły na Łotwie (13,5%), Słowacji (11,5%), Luksemburgu (11,3%) oraz w Portugalii (10,3%). Należy także dodać, że ceny mieszkań w ujęciu rocznym nie spadły w żadnym z krajów UE. 

Od początku 2013 r. ceny w Polsce wzrosły o 26%. Średnio w UE ten wskaźnik wynosił 27%. Polska należy do grupy europejskich średniaków. 

W grupie państw zbliżonych do Polski pod względem poziomu rozwoju, ceny w naszym kraju rosły najwolniej. Podczas gdy w Polsce ceny mieszkań wzrosły o 26%, to na Słowacji o 44%, a w Czechach o 53%. Jednym z czynników wpływających na wzrosty cen mieszkań w tych krajach może być bardzo korzystne oprocentowanie kredytów hipotecznych. Na Słowacji jest to średnio ok. 1,5%, w Czechach ok. 3% a w Polsce średnio oprocentowanie wynosi ok. 4,3%.

<< Informacje Gospodarcze