Wiadomości gospodarcze 25.06.2020

Branża motoryzacyjna w kryzysie.Firmy motoryzacyjne bardzo negatywnie oceniają sytuację branży. Ponad 70% producentów i dystrybutorów uważa, że obecna sytuacja w branży jest zła lub bardzo zła.

Ponad połowa firm z branży motoryzacyjnej obniżyła wynagrodzenia, dwie piąte ograniczyły zatrudnienie. Ponadto jedna czwarta producentów oraz połowa dystrybutorów planuje kolejne zwolnienia, jak wynika z badań Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego oraz innych firm doradczych.

Najbliższe 12 miesięcy producenci firm motoryzacyjnych oceniają ostrożnie, a 40% z nich uważa, że sytuacja w branży poprawi się. Według ekspertów wpływ na taką oceną ma fakt odmrożenia gospodarki oraz ponowne rozpoczęcie produkcji. Natomiast 45% przedstawicieli producentów wyraża obawę, że sytuacja w branży motoryzacyjnej jeszcze bardziej się pogorszy, z czego 5% obawia się zdecydowanego pogorszenia.

Dystrybutorzy motoryzacyjni w Polsce przejawiają większy pesymizm niż producenci, ponieważ tylko 32% firm zajmujących się dystrybucją uważa, że sytuacja branży poprawi się w najbliższych 12 miesiącach. Z kolei blisko połowa jest przekonana o dalszym pogorszeniu, z czego co 10% dystrybutor uważa, że sytuacja branży ulegnie zdecydowanemu pogorszeniu.

Wszystkie firmy biorące udział w badaniu przyznały, że wybuch pandemii i jej gospodarcze następstwa skutkowały spadkiem sprzedaży. Prawie 90% firm musiało zmierzyć się z problemami związanymi z zakłóceniem łańcucha dostaw, a 61% przedsiębiorstw motoryzacyjnych było zmuszonych obniżyć wynagrodzenia swoich pracowników. W blisko 4 na 10 firmach zredukowano etaty i nastąpiły problemy z utrzymaniem płynności finansowej.

Z analiz także wynika, że 69% firm wystąpiło z wnioskiem o pomoc oferowaną w ramach tzw. tarcz antykryzysowych. Prawie 25% firm motoryzacyjna uznała, że rozwiązania w nich zawarte są wystarczające. Natomiast dla ponad 50% firm pomoc oferowana w ramach tarczy jest raczej lub zdecydowanie niewystarczająca. Pozostałe 25% firm motoryzacyjnych nie ma zdania na ten temat zdania

<< Informacje Gospodarcze