Akcje

Żaden kantor internetowy w Polsce nie handluje akcjami.Akcje – spółki akcyjne notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych.

<< Pojęcia Walutowe