Pojęcia Walutowe

2023-01-03 09:20

Kalkulator Walutowy

Kalkulator walutowy ? przelicznik kursów walut na podstawie kursów kantoru.Kalkulator walutowy – przelicznik kursów walut na podstawie kursów kantoru.

Pojęcia Walutowe

2023-01-02 09:00

Inflacja

Inflacja ? zmniejszenie wartości waluty.Inflacja – zmniejszenie wartości waluty, prowadzący do znacznego zwiększenia się cen towarów oraz usług w gospodarce.

Pojęcia Walutowe

2023-01-01 00:00

Konsolidacja

Sytuacja giełdowa pokazująca niezdecydowanie inwestorów. Konsolidacja – czasowa sytuacja giełdowa pokazująca niezdecydowanie inwestorów. 

Pojęcia Walutowe

2021-01-19 18:52

Bitcoin

Pierwsza kryptowalutaBitcoin jest formą cyfrowej waluty, tworzonej i przechowywanej w formie elektronicznie. Bitcoin został wprowadzony do obiegu w 2009 roku i była to pierwsza na świecie metoda wirtualnej płatności tego typu.

 

Pojęcia Walutowe

2020-12-02 12:51

Kurs Franka (CHF/PLN)

Frank Szwajcarski - aktualny kurs Kurs Franka - Cena danej waluty (Franka Szwajcarskiego) wyrażona w innej walucie (relacja wymienna jednej waluty na inną). Interesuje Cię aktualny kurs Franka Szwajcarskiego ? Bądź cały czas na bieżąco! Sprawdź aktualne notowania Franka w naszym kantorze internetowym na KURSY WALUT

Pojęcia Walutowe

2020-12-02 12:45

Kurs Funta (GBP/PLN)

Kurs Funta sprawdź aktualny kurs ! Kurs Funta - Cena danej waluty (FUNTA) wyrażona w innej walucie (relacja wymienna jednej waluty na inną). Interesuje Cię aktualny kurs FUNTA ? Bądź cały czas na bieżąco! Sprawdź aktualne notowania Funta w naszym kantorze internetowym na KURSY WALUT

Pojęcia Walutowe

2020-12-02 12:34

Kurs Dolara (USD/PLN)

Aktualny kurs Dolara Amerykańskiego Kurs Dolara - Cena danej waluty (Dolara Amerykańskiego) wyrażona w innej walucie (relacja wymienna jednej waluty na inną). Interesuje Cię aktualny kurs Dolara ? Bądź cały czas na bieżąco! Sprawdź aktualne notowania dolara w naszym kantorze internetowym na KURSY WALUT

Pojęcia Walutowe

2020-12-02 12:24

Kurs EURO (EUR/PLN)

Interesują Cię aktualny kurs EURO ? Bądź cały czas na bieżąco! Sprawdź aktualne notowania euro w naszym kantorze internetowym.Kurs EURO - Cena danej waluty (EURO) wyrażona w innej walucie (relacja wymienna jednej waluty na inną). Interesuje Cię aktualny kurs EURO ? Bądź cały czas na bieżąco! Sprawdź aktualne notowania euro w naszym kantorze internetowym na KURSY WALUT

Pojęcia Walutowe

2020-09-15 09:26

Carry Trade

Strategia inwestycyjna. Kantor internetowy.Carry trade - strategia inwestycyjna polegająca na wykorzystywaniu różnic w stopach procentowych. Opiera się na zadłużeniu w walucie o niskiej stopie procentowej i lokowaniu uzyskanych w ten sposób środków w walucie kraju o wysokiej stopie procentowej. 

Pojęcia Walutowe

2020-09-08 09:48

FOMC

Zajmuje się ustaleniem polityki monetarnej. Kantor internetowy.FOMC - Federal Open Market Committee jest to organ Fed odpowiedzialny za ustalanie polityki monetarnej. Zajmuje się m.in.: ustalaniem wysokości stóp procentowych.

Pojęcia Walutowe

2020-09-03 14:51

Wolumen

Liczba transakcji kupna i sprzedaży w kantorze internetowym.Wolumen - liczba transakcji kupna i sprzedaży w danym czasie. Najczęściej prezentowany jest z uwzględnieniem codziennego podejścia, ponieważ taka wartość jest interesująca dla inwestorów.

 

Pojęcia Walutowe

2020-08-25 15:43

Kurs Krosowy

Kantor internetowy. Kurs Krosowy definicja.Kurs Krosowy - nazywany jest również kursem krzyżowym. Kursem krosowym nazywa się wymianę walut pary walutowej, w której nie znajduje się dolar amerykański. Kurs takiej wymiany nie jest brany bezpośrednio z rynku, a jest wyliczany z ich wartości w odniesieniu do dolara amerykańskiego.

Pojęcia Walutowe

2020-08-21 15:42

Indeks PMI

Kantor internetowy uważa go za bardzo ważnyIndeks PMI- wskaźnik aktywności gospodarczej danego kraju europejskiego. Jest to jeden z najważniejszych wskaźników gospodarczych. Jego celem jest ukazanie aktywności menadżerów nabywających różne dobra i usługi na rynku.

Pojęcia Walutowe

2020-08-19 16:06

Hedging

Hedging - jest to ograniczenie ryzyka.Hedging - jest to ograniczenie ryzyka. Ma on na celu podjęcie działań zabezpieczających się przed nagłymi i nieoczekiwanymi stratami. Hedging polega na otwieraniu pozycji przeciwnych do trendu panującego na rynkach.

Pojęcia Walutowe

2020-08-11 13:46

Wskaźnik CPI

Kantor internetowy podczas wymian również zwraca uwagę na wskaźnik CPI.Wskaźnik CPI - jest to wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Pokazuje on stadium, w jakim znajduje się w danym momencie rynek. CPI jest jednym z najpopularniejszych wskaźników inflacji i deflacji.

Pojęcia Walutowe

2020-08-06 14:51

Kurs Sztywny

Kurs sztywny - korelacja jednej waluty danego kraju z inną walutą bądź koszykiem walutKurs sztywny - korelacja jednej waluty danego kraju z inną walutą bądź koszykiem walut. Sztywny kurs jest niezmienny w dłuższych okresach i nadzorowany przez bank rządy państwa bądź banki centralne.

Pojęcia Walutowe

2020-08-05 14:26

Rating

Kantor internetowy nie sprawdza wiarygodności finansowej Rating - pojęcie anglojęzyczne powszechnie przyjęte w terminologii finansowej. Rating jest oceną wiarygodności kredytowej danego podmiotu.

Pojęcia Walutowe

2020-08-04 14:35

Deflacja

Deflacja - jest to przeciwieństwo inflacji.Deflacja - przeciwieństwo inflacji. Deflacja jest to długotrwały spadek cen dóbr i usług, w wyniku którego rośnie siła nabywcza pieniądza. Oznacza to, że stopa inflacji jest ujemna.

Pojęcia Walutowe

2020-08-03 14:52

Dolaryzacja

Dolaryzacja - wprowadzenie dolara amerykańskiego jako środka płatniczegoDolaryzacja - wprowadzenie dolara amerykańskiego jako środka płatniczego w wewnętrznych obrotach walutowych w danym państwie.

Pojęcia Walutowe

2020-07-31 14:24

Majors

Kantor internetowy pracuje na podstawie majorsów.Majors – główne pary walutowe.  Pary walutowe, którymi handluje się najchętniej, a zarazem są one najbardziej płynne.

Pojęcia Walutowe

2020-07-30 11:29

Minors

Kantor internetowy udostępnia wymianę walut w parach walutowych które łączą się z minorsem jaki jest polski złoty.Minors - waluty określane drugorzędnymi. Minorsy są to waluty mniejszych gospodarek istotne wyłącznie dla krajów, z których pochodzą np.: polski złoty, ukraińska hrywna, rosyjski rubel, węgierski forinty.

Pojęcia Walutowe

2020-07-29 18:48

Korelacja

Związek pomiędzy kupnem a sprzedażą. Korelacja - związek pomiędzy kupnem a sprzedażą. Jeżeli zmienne zmierzają w przeciwnym kierunku, mówimy o korelacji ujemnej. Jeżeli korelacja zostaje na poziomie zerowym, przyjmuje się więc, że pomiędzy zmiennymi nie ma żadnego związku.

Pojęcia Walutowe

2020-07-28 09:22

Wykres

Kantor internetowy używa go aby oszacować w którą stronę podąża cena waluty.Wykres - jest to przedstawienie wartości jednej waluty w stosunku do drugiej. Wykres w sposób graficzny przedstawia zmienność ruchów cen.

Pojęcia Walutowe

2020-07-27 16:26

Słupek Wykresu

Kantor internetowy pracuje na podstawie wykresów słupkowych pomagających określić kierunek ruchu walut.Słupek wykresu - nazywana również świecą wykresu. Wyznacza zakres ruchu ceny, pokazując również pierwszy i ostatni pomiar ceny w danym przedziale czasowym.

Pojęcia Walutowe

2020-07-24 15:21

Symbole Walut

Kantor internetowy nie oznacza walut symbolami.Symbole walut - międzynarodowe graficzne oznaczenie monetarne używane tylko do niektórych walut. Symbol walutowy stawiany jest po ilości wyrażonej w cyfrach np. 500 $, 300 €, 100 £.

Pojęcia Walutowe

2020-07-23 13:55

Bank Komercyjny

Kantor internetowy nie jest bankiem komercyjnymBank komercyjny - określenie przedsiębiorstw finansowych takich jak (banki handlowe, hipoteczne czy inwestycyjne). Gromadzą one wkłady i udzielające kredytów, powodując kreację pieniądza.
 

Pojęcia Walutowe

2020-07-22 17:36

Lewar

Kantor internetowy nie umożliwia wymian walut przy pomocy lewaraLewar – nazywany dźwignią finansową. Lewar daje możliwość zawarcia transakcji instrumentem finansowym, jeżeli inwestor posiada niewystarczającą ilość środków na pokrycie wartości transakcji.

Pojęcia Walutowe

2020-07-21 15:52

Dealer Dewizowy

Kantor internetowych również zatrudnia dealerów dewizowych.Dealer dewizowy - pracownik instytucji finansowej lub banku zajmujący się wymianą walut na rachunek swojego pracodawcy bądź swój. Podczas wymiany walut osiąga zysk, który jest różnicą pomiędzy ceną kupna a ceną sprzedaży.

Pojęcia Walutowe

2020-07-17 09:15

Bessa

Kantor internetowy odnotowując besse przygotowuje się na kupowanie walut przez klientów.Bessa - długotrwały trend spadkowy cen instrumentów finansowych na rynku. Bessa potocznie nazywana jest również „rynkiem niedźwiedzia".

Pojęcia Walutowe

2020-07-16 09:57

Hossa

Kantor internetowy odnotowuje hosse kiedy następuje długotrwały wzrost cen walut.Hossa - długotrwały wzrost cen instrumentów finansowych na rynku. Hossa potocznie nazywana jest również „rynkiem byka".

Pojęcia Walutowe

2020-07-08 11:15

Scalping

Strategia inwestycyjna możliwa do stosowania zastosowania podczas wymiany walut w kantor online.Scalping - typ strategii inwestycyjnej charakterystyczny dla rynku Forex. Inwestorzy kupują i sprzedają walutę, zarabiając na małych ruchach cenowych w krótkich przedziałach czasowych. Nawet kilka razy w ciągu dnia (Day trading).

Pojęcia Walutowe

2020-07-02 10:45

Indeks ISM

Odpowiednik europejskiego indeksu PMI z którego korzysta kantor internetowy aby dokonać analizy ruchów rynkowych.Indeks ISM - odpowiednik europejskiego indeksu PMI. Indeks ISM jest wskaźnikiem aktywności w sektorach przedsiębiorstw usługowych. Publikowany jest przez amerykański Institute for Supply Management. Jeżeli wartość wskaźnika przekracza 50 mamy wtedy do czynienia ze wzrostem gospodarczym, natomiast jeżeli wartość jest poniżej 50, oznacza to wówczas recesję.

Pojęcia Walutowe

2020-06-30 14:40

Makler

Kantor internetowy nie zatrudnia maklerów. Makler pracuje na rynku giełdowym w domach maklerskich.Makler - osoba zajmująca się pośrednictwem w transakcjach kupna i sprzedaży papierów wartościowych (np. akcji czy obligacji) w zamian za prowizje pobieraną od dokonanej transakcji.

Pojęcia Walutowe

2020-06-29 13:50

Trader

Trader jest osobą kupującą i sprzedającą waluty dla uzyskania zysku. Wymiana walut odbywa się nie tylko na brokerach ale również poprzez kantor internetowy.Trader – osoba zawierająca krótkoterminowe transakcje w celu uzyskanie zysku. Instrumenty finansowe, którymi operują traderzy to m.in.: akcje, obligacje, towary, instrumenty pochodne (derywatywy) i fundusze.

Pojęcia Walutowe

2020-06-26 14:58

Zmienność

Zmienność - inaczej Volatility jest to ilość niepewności.Zmienność - inaczej Volatility jest to ilość niepewności, fluktuacji oraz ryzyka do ilości zmiany cen w danym okresie.

Pojęcia Walutowe

2020-06-25 09:56

Instrument

Instrument finansowy ? kontrakt, w wyniku którego u jednej z jego stron powstają aktywa finansoweInstrument – kontrakt pomiędzy stronami wywołujący u jednej strony różnego typu aktywów finansowych zaś u drugiej strony zobowiązań finansowych. Kontrakt może zostać zawarty pomiędzy większą ilością stron niż dwie.

Pojęcia Walutowe

2020-06-24 10:11

Zlecenie

Polecenie dokonania wymiany walut poprzez internetowy kantor.Zlecenie – polecenie wykonania usługi wymiany waluty na drugą walutę. Takie zlecenie składa się w panelu klienta w kantorze internetowy Kantorekspert.pl

Pojęcia Walutowe

2020-06-22 08:53

Zmiana Kursu Walut

Zmiana ceny waluty względem drugiej waluty .Zmiana kursu walut – zmiana ceny waluty względem drugiej waluty odświeżająca się co 10 sekund.

Pojęcia Walutowe

2020-06-18 12:07

Wzrost Gospodarczy

Wzrost gospodarczy - okresowe podwyższenie produkcji dóbr i usług w kraju. Jeżeli w ciągu kolejnego okresu uda się sprzedać więcej towarów i usług niż w poprzednim okresie mamy do czynienia ze wzrostem gospodarczym.

Pojęcia Walutowe

2020-06-17 10:31

Opór

Opór ? poziom, powyżej które cena nie chcą wzrosnąć. Można go zaobserwować na wykresie umieszczonym w internetowym kantorze.Opór – poziom, powyżej które cena nie chcą wzrosnąć. 

Pojęcia Walutowe

2020-06-16 11:13

Wsparcie

Poziom poniżej którego waluta nie chce zejść niżej. Sytuacje można zaobserwować na wykresie znajdującym się na stronie głównej internetowego kantoru.Wsparcie - poziom, poniżej którego cena nie chce zejść niżej. Obszar cenowy, gdzie aktywność kupujących jest tak duża, że przezwycięża presje sprzedających i powstrzymuje spadki.

Pojęcia Walutowe

2020-06-10 08:41

Widełki Kursowe

Różnica kursowa nazywana również spreadem bądź marżą kantoru internetowego.Widełki kursowe – różnica pomiędzy kursem kupna a kursem sprzedaży waluty. Im mniejsze są widełki tym, kurs jest atrakcyjniejszy. Widełki kursowe są również nazywane spreadem walutowym.

Pojęcia Walutowe

2020-06-08 09:10

Waluta Kwotowana

Druga z walut tworząca parę walutową.Waluta kwotowana – druga z walut tworzących parę walutową. W walucie kwotowanej zostaje wyceniona oraz rozliczona transakcja kupna bądź sprzedaży. Dla przykładu w parze walutowej EUR/PLN walutą kwotowaną jest PLN.

Pojęcia Walutowe

2020-06-05 15:23

Waluta Egzotyczna

Waluta gospodarek wschodzących. Waluta egzotyczna – waluty gospodarek wschodzących. Cechują się niską płynnością oraz dostępnością. Do walut egzotycznych zalicza się m.in. polski nowy złoty, korony norweskie czy korony duński.
 

Pojęcia Walutowe

2020-06-05 14:59

Waluta Bazowa

Pierwsza z walut tworzących parę walutową. Waluta bazowa – pierwsza waluta z dwóch tworzących parę walutową. Waluta bazowa zajmuje pierwsze miejsce w parze np.: w parze EUR/PLN to waluta EUR jest walutą bazową.

Pojęcia Walutowe

2020-06-03 14:08

Unia Walutowa

Kraje członkowskie posiadają jedną wspólną walutę którą jest waluta euro.Unia walutowa – integracyjne ugrupowanie, zakładające istnienie jednego rynku polityki gospodarczej oraz monetarnej. Kraje członkowskie posiadają jedną wspólną walutę oraz istnieje jedna wspólna instytucja regulująca działanie rynku pieniężnego. 

Pojęcia Walutowe

2020-06-02 11:47

Tytuł płatności

Tytuł podawany podczas wysyłania przelewu do kantoru online.Tytuł płatności - zbiór czterech cyfr przypisanych do każdego klienta indywidualnie znajdujący się obok jego nazwiska w profilu. Używany do identyfikacji zasileń, wyświetlany w danych do przelewu w miejscu "Tytuł".

Pojęcia Walutowe

2020-06-01 15:12

Twarda waluta

Waluta która jest walutą narodową np. waluta euro.Twarda waluta – Silna waluta narodowa, nieskrępowana kontrolą oraz jest łatwo wymienialna na inne waluty. Twardą walutą określa się np.:

Pojęcia Walutowe

2020-05-29 16:09

Trend

Kierunek podążania kursu waluty.Trend - Kierunek podążania ruchów cenowych w danym okresie. Tendencja szczytów i dołków decyduje o układzie trendu. Pomiar trendu występuje w różnych interwałach czasowych. 

Pojęcia Walutowe

2020-05-28 11:05

Awersja

Wrażliwe podejście do wymiany walut w kantor online.Awersja do ryzyka- ( wrażliwość na ryzyko). Postawa objawiająca się asekuranckim podejściem inwestorów do inwestowania.

Pojęcia Walutowe

2020-05-25 14:39

Transakcja Walutowa

Wymiana walut w kantorze online.Transakcja walutowa - każda transakcja kupna bądź sprzedaży waluty po określonym kursie.

Pojęcia Walutowe

2020-05-25 14:37

Transakcja Natychmiastowa

Transakcja dokonywana w internetowym kantorze jest to natychmiastowa wymiana walut.Transakcja natychmiastowa - zwane również transakcjami kasowymi, zawierane są niezwłocznie po terminie ich zawarcia. Transakcje te mają charakter transakcji rzeczywistych.

Pojęcia Walutowe

2020-05-25 14:35

Transakcja Bezgotówkowa

Wymiana walut poprzez internetowy kantor jest transakcją bezgotówkową.Transakcja bezgotówkowa - (transakcja online) rodzaj płatności z wykorzystaniem pieniędzy elektronicznych, przesyłanych z jednych rachunków bankowych na drugie nie używając przy tym gotówki w materialnej postaci. 

Pojęcia Walutowe

2020-05-25 14:33

System Rezerwy Federalnej

Bank Centralny Stanów Zjednoczonych.System Rezerwy Federalnej – potoczna nazwa Fed z języka ang. (Federal Reserve System). 

Pojęcia Walutowe

2020-05-25 14:29

Swing

Krótkoterminowa wymiana walut.Swing trading - styl inwestycyjny wykorzystujący krótkoterminowe ruchy cen. Charakteryzuje się trzema krokami:

 

Pojęcia Walutowe

2020-05-25 14:17

Spekulacja

Przewidywanie zmiany w kursie.Spekulacja - przewidywanie zmian kursowych w przyszłości. 

Pojęcia Walutowe

2020-05-25 14:15

Strefa Euro

Waluta euro jest wspólną jednostką płatniczą strefy euroStrefa Euro - określana mianem "EUROLANDU" bądź "EUROZONE", grupa państw Unii Europejskiej, która zdecydowała się na wspólną jednostkę płatniczą na walutę euro. 

Pojęcia Walutowe

2020-05-25 14:13

Stopa Procentowa

Stopa Procentowa - procent kapitału, jaki przysługuje posiadaczowi pieniądza za jego udostępnienie na czas określony.Stopa Procentowa - procent kapitału, jaki przysługuje posiadaczowi pieniądza za jego udostępnienie na czas określony. Można się z nią spotkać, np. biorąc kredyt w banku.

Pojęcia Walutowe

2020-05-21 17:09

Ryzyko Kursowe

Ryzyko ponoszone podczas wymiany walut dla uzyskania zysku.Ryzyko kursowe – nazywane również ryzykiem walutowym. Ryzyko związane ze zmianami kursów walutowych.

Pojęcia Walutowe

2020-05-21 17:01

Rynek Niedźwiedzia

Kantor internetowy odnotowuje wtedy duże ilości transakcji sprzedaży waluty.Rynek niedźwiedzia – okres cechujący się spadkami na giełdzie. Inwestorzy są pesymistyczni i konserwatywni mocno sprzedają co powoduje spadki na giełdzie.

Pojęcia Walutowe

2020-05-21 17:00

Rynek Byka

Rynek byka ? okres cechujący silne i trwałe wzrosty cen który można zaobserwować na wykresie zamieszczonym na Kantorekspert.plRynek byka – okres cechujący silne i trwałe wzrosty cen. Podczas trwania rynku byka inwestorzy bardzo chętnie zawierają transakcję zakupu. 

Pojęcia Walutowe

2020-05-21 16:58

Rynek Walutowy

Na rynku walutowym dokonywana jest wymiana walut.Rynek walutowy – jeden z największych segmentów rynku finansowego na którym dokonywane są transakcje wymiany walut. Forex jest rynkiem pozagiełdowym, oznacza to, że nie ma określonego miejsca handlu.

Pojęcia Walutowe

2020-05-15 10:23

Rynek Terminowy

Rynek terminowy ? nazywany rynkiem instrumentów pochodnych (deratywów). Rynek terminowy – nazywany rynkiem instrumentów pochodnych (deratywów). 

Pojęcia Walutowe

2020-05-15 10:20

Rynek OTC

Rynek OTC ? rynek pozagiełdowy umożliwia wymianę walut online.Rynek OTC – rynek pozagiełdowy (OVER-THE-COUNTER, OTC). 

Pojęcia Walutowe

2020-05-15 10:18

Rynek Kasowy

Rynek kasowy ? rynek na którym dokonywane są transakcje papierami wartościowymi. Kantor online nie dokonuje wymiany akcji i obligacji.Rynek kasowy – rynek na którym dokonywane są transakcje papierami wartościowymi. 

Pojęcia Walutowe

2020-05-15 10:16

Rynek Kapitałowy

Miejsce obrotu instrumentami finansowymi takimi jak akcje i obligacje.Rynek kapitałowy – segment rynku finansowego obejmujący transakcje instrumentami finansowymi o terminie zapadalności powyżej jednego roku (kapitał średnio i długoterminowy). Miejsce obrotu instrumentami finansowymi takimi jak akcje i obligacje.

Pojęcia Walutowe

2020-05-15 10:13

Rynek Finansowy

Rynek finansowy ? miejsce zawierania transakcji wymiany walutRynek finansowy – miejsce zawierania transakcji kupna i sprzedaży różnych form kapitału pieniężnego, na różne terminy w oparciu o instrumenty finansowe. Rynek ten funkcjonuje w czterech płaszczyznach: przedmiotowej, podmiotowej, funkcjonalnej i mieszanej.

Pojęcia Walutowe

2020-05-15 10:11

Rewaluacja

wzrost kursu waluty krajowej względem waluty zagraniczne pod wpływem interwencji władzy monetarnej.Rewaluacja – wzrost kursu waluty krajowej względem waluty zagraniczne pod wpływem interwencji władzy monetarnej. Zasadniczą przyczyną przeprowadzania rewaluacji waluty jest na ogół konieczność podjęcia polityki anty-inflacyjnej lub wyeliminowanie nadwyżki bilansu handlowego.

Pojęcia Walutowe

2020-05-15 09:53

Rejestracja Kantorekspert.pl

Wymiana walut możliwa jest po dokonaniu  rejestracji w kantorze.Rejestracja Kantorekspert.pl – Bezpłatna operacja polegająca na utworzeniu konta w serwisie Kantorekspert.pl wymagana do wymiany walut.

 

 

 

Pojęcia Walutowe

2020-05-15 09:50

Realna Stopa Bezrobocia

Realna stopa bezrobocia – Wielkość statystyczna opisująca wszystkich bezrobotnych, niezależnie od przyczyn dla których pozostają bez pracy.

Pojęcia Walutowe

2020-05-11 10:59

Spread

Inaczej nazywany marżą którą ustala internetowy kantor.Spread – różnica między ceną zakupu, a sprzedaży waluty. Jeżeli kantor kupuje walutę po 3,25, a sprzedaje po 3,35 to te 10 gr różnicy będzie spreadem. 

Pojęcia Walutowe

2020-05-08 11:55

Rada Polityki Pieniężnej (RPP)

organ Narodowego Banku Polskiego jest podmiotem niezależnym od rządu. Rada Polityki Pieniężnej (RPP) – organ Narodowego Banku Polskiego jest podmiotem niezależnym od rządu. 

Pojęcia Walutowe

2020-05-08 11:53

Rachunek dewizowy

Aby dokonać wymiany w walucie obcej kantor online prosi o uzupełnienie rachunków dewizowych które są rachunkami w walucie obcej.Rachunek dewizowy – rachunek bankowy prowadzony w walucie obcej.

Pojęcia Walutowe

2020-05-08 11:52

Rachunek Płatniczy

Rachunek dzięki któremu możemy wymienić walutę online pomijając kantor internetowy.Rachunek płatniczy – rachunek służący do wykonywania transakcji płatniczych należący do jednego lub większej ilości użytkowników.

Pojęcia Walutowe

2020-05-08 11:50

Przewalutowanie

zmiana zobowiązania wyrażonego w jednej walucie na wartość zobowiązanie w drugiej waluciePrzewalutowanie – zmiana zobowiązania wyrażonego w jednej walucie na wartość zobowiązanie w drugiej walucie według określonego kursu walutowego.

Pojęcia Walutowe

2020-05-08 11:48

Przelicznik Walutowy

Inaczej kalkulator walutowy którego używa internetowy kantor do policzenia zysku klienta.Przelicznik walutowy – narzędzie do obliczenia wartości wyrażonej w jednej walucie na wartość wyrażoną w innej walucie.

Pojęcia Walutowe

2020-05-08 11:46

Przelew SEPA

Oznacza przelew krajowy lub zagraniczny realizowany w walucie euro.Przelew SEPA – (singe Euro Payments Area) oznacza przelew krajowy lub zagraniczny realizowany w walucie euro. Jest najtańszym sposobem przelewu waluty euro.

Pojęcia Walutowe

2020-05-08 11:44

Przelew OUR

Przelew OUR ? przelew obciążający kosztami saldo konta nabywcy.Przelew OUR – przelew obciążający kosztami saldo konta nabywcy.

Pojęcia Walutowe

2020-05-08 11:42

Przelew SHA

Kantor online umożliwia wymianę walut i dosyła środki przelewem sha.Przelew SHA – przelew umożliwiający podział kosztów pomiędzy nabywcą i nadawcą.

Pojęcia Walutowe

2020-05-08 11:38

Produkt Krajowy Brutto

Kantor online uważa PKB za jedną z ważniejszych danych makroekonomicznych. Produkt Krajowy Brutto (PKB) – miara wielkości gospodarki. 

Pojęcia Walutowe

2020-05-08 11:35

Podaż

Podaż ? ilość dóbr oferowana przez sprzedawców po określonej cenie. Podaż – ilość dóbr oferowana przez sprzedawców po określonej cenie.

Pojęcia Walutowe

2020-05-08 11:32

Platforma Transakcyjna

Wymiana walut odbywa się poprzez platformy transakcyjne.Platforma transakcyjna – narzędzie umożliwiające dokonanie zakupu oraz sprzedaży walut.

Pojęcia Walutowe

2020-05-08 11:26

Pip (PIPS)

Pip (pips) – skrót od angielskiego (Percentage in points) znaczący procent w punktach. Pips oznacza czwartą cyfrę po przecinku.

Pojęcia Walutowe

2020-05-08 11:24

Pieniądz

Kantor online wymienia waluty bez użycia pieniądza. Pieniądz – materialny bądź nie materialny środek płatniczy wymienialny na towar lub usługę.

Pojęcia Walutowe

2020-05-08 11:22

Para Walutowa

Para walutowa – składa się z dwóch walut: waluty bazowej (krajowej) oraz waluty kwotowanej (waluty zagranicznej).

Pojęcia Walutowe

2020-05-07 15:31

Opcja Walutowa

Opcja walutowa ? umowa zawarta pomiędzy sprzedającym a kupującym walutę online.Opcja walutowa – umowa zawarta pomiędzy sprzedającym a kupującym, według której kupujący ma prawo a nie obowiązek do zakupu lub sprzedaży waluty według określonego kursu w określonym odcinku czasu.

Pojęcia Walutowe

2020-05-07 15:29

Obowiązek Identyfikacji

Obowiązkowa identyfikacja podczas wymiany waluty w kantorze online.Obowiązek identyfikacji – Każda instytucja finansowa podczas zawierania transakcji dewizowej zobowiązana jest do identyfikacji uczestników transakcji (osób oraz firm). 

Pojęcia Walutowe

2020-05-07 15:27

Obligacje

Obligacje ? papiery wartościowe o charakterze dłużnym stwierdzające fakt zaciągnięcia długu wobec obligatariuszaObligacje – papiery wartościowe o charakterze dłużnym stwierdzające fakt zaciągnięcia długu wobec obligatariusza. 

Pojęcia Walutowe

2020-05-07 15:24

Numer ID klienta

Kantor online przypisuje każdemu klientowi indywidualny numer klienta.Numer ID – czterocyfrowy numer klienta służący do identyfikacji klienta w Kantorekspert.pl.

Pojęcia Walutowe

2020-05-07 15:20

Numer konta

Numer rachunku bankowego na który kantor online odsyła środki.Numer konta – rachunek bankowy składający się z 26 cyfr. 

Pojęcia Walutowe

2020-05-07 15:17

Niedźwiedź

Kantor internetowy daje możliwości zostania niedźwiedziem na rynku.Niedźwiedź – inwestor oczekujący spadków na rynku.

Pojęcia Walutowe

2020-05-07 15:13

Narodowy Bank Polski

Narodowy Bank Polski ? polski bank centralny (NBP). Narodowy Bank Polski – polski bank centralny (NBP). 

Pojęcia Walutowe

2020-05-07 15:10

Międzynarodowy Fundusz Walutowy

Zadaniami MFW jest zapewnienie stabilności międzynarodowego systemu walutowego.Międzynarodowy Fundusz Walutowy – międzynarodowa instytucja finansowa (MFW). 

Pojęcia Walutowe

2020-05-07 15:07

Mechanizm Rynkowy

Mechanizm rynkowy ? oddziaływanie elementów rynku popytu, podaży i ceny w celu osiągnięcia równowagi rynkowej.Mechanizm rynkowy – oddziaływanie elementów rynku popytu, podaży i ceny w celu osiągnięcia równowagi rynkowej.

Pojęcia Walutowe

2020-05-07 15:05

Licznik Walut

Kalkulator walut przeliczający walutę według kursów publikowanych przez kantor internetowyLicznik walut – kalkulator walut przeliczający walutę według kursów publikowanych przez kantor.

Pojęcia Walutowe

2020-05-07 14:59

Kurs Walutowy

Najkorzystniejszy kurs waluty zaproponuje kantor internetowy.Kurs walutowy – cena waluty krajowej określona w innej walucie zagranicznej.

Pojęcia Walutowe

2020-05-07 14:52

Komisja Nadzoru Finansowego

KNF. Instytucja sprawująca nadzór nad całym rynkiem finansowym.Komisja Nadzoru Finansowego – określana również skrótem KNF. 

Pojęcia Walutowe

2020-05-07 14:45

Kod BIC/SWIFT

Kod BIC/Swift ? międzynarodowy identyfikator bankowy.Kod BIC/Swift – międzynarodowy identyfikator bankowy. 

Pojęcia Walutowe

2020-05-07 14:38

Kod Waluty

Składający się z trzech liter kod. Kod waluty – skrótowe oznaczenie waluty. Składa się ono z trzech liter.

 

Pojęcia Walutowe

2020-05-07 14:33

Kantor Internetowy

Kantor internetowy - umożliwia wymianę walut online.Kantor internetowy – kantor, w którym wymiana walut odbywa się z pośrednictwem strony WWW oraz bankowości internetowej.

Pojęcia Walutowe

2020-05-07 14:07

Interwencja Walutowa

Interwencja walutowa ? mechanizm polityki pieniężnej wykorzystany przez banki centralne. Interwencja walutowa – mechanizm polityki pieniężnej wykorzystany przez banki centralne. 

Pojęcia Walutowe

2020-05-07 14:04

ID

Kantor internetowy przydziela każdemu klientowi numer nazwany ID.ID – numer identyfikujący klienta Kantorekspert.pl

Pojęcia Walutowe

2020-05-07 14:02

Iban

Numer rachunku bankowego.Iban – międzynarodowy numer rachunku bankowego.

Pojęcia Walutowe

2020-05-07 14:01

Hiperinflacja

Wysoki poziom inflacji.Hiperinflacja – bardzo wysoki poziom inflacji spowodowany całkowitym załamaniem systemu finansowego danego kraju i utratę zaufania do krajowej waluty oraz ogromny deficyt budżetowy finansowany przez dodruk pieniędzy. 

Pojęcia Walutowe

2020-05-07 13:59

GIODO

Organ do spraw ochrony danych osobowych.GIODO - Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych jest organem do spraw ochrony danych osobowych.

Pojęcia Walutowe

2020-05-07 13:56

GIIF

GIIF - Generalny Inspektor Informacji Finansowej.GIIF - Generalny Inspektor Informacji Finansowej jest jednoosobowym centralnym organem administracji państwowej stanowiącym główny element polskiego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Pojęcia Walutowe

2020-05-07 13:51

Funt Szterling

Internetowy kantor zaproponuje CI najlepszy kurs wymiany waluty GBP.Funt szterling – potocznie nazywany funtem brytyjskim. Oficjalna waluta w Wielkiej Brytanii.

Pojęcia Walutowe

2020-05-07 13:47

Frank Szwajcarski

Oficjalna waluta Szwajcarii.Frank szwajcarski - waluta Szwajcarii i Liechtensteinu. 

Pojęcia Walutowe

2020-05-07 13:41

Forex (FX)

Kantor internetowy opiera się na kursach walut z rynku forex.Forex (FX) – Foreign Exchange (po angielsku wymiana walut).  

Pojęcia Walutowe

2020-05-07 13:39

Fed

Czy kurs dolara jest zależny od Fedu?Fed - System Rezerwy Federalnej – bank centralny Stanów Zjednoczonych.

Pojęcia Walutowe

2020-05-07 13:37

Euro

Kurs euro jest prezentowany na stronie głównej.Euro – waluta Europejska, przyjęta 1 stycznia 1999 roku wprowadzona w większości państw Unii Europejskiej, a także w wielu innych, w miejsce walut krajowych.

Pojęcia Walutowe

2020-05-07 13:35

EBC

Największy internetowy kantor nie jest bankiem centralnym.EBC – Europejski Bank Centralny jest bankiem centralnym Unii Gospodarczej i Walutowej (UGW).

Pojęcia Walutowe

2020-05-07 12:21

Dyspozycja Wypłaty

Wymiana online i szybkie odesłanie środków.Dyspozycja wypłaty - żądanie klienta wycofania środków z rachunku w Kantorekspert.pl

Pojęcia Walutowe

2020-05-07 12:16

Dolar

Kantor internetowy da możliwość wymiany waluty dolar po najlepszym kursie.Dolar- jest oficjalną walutą Stanów Zjednoczonych i jednostką walutową w ponad trzydziestu krajach na świecie. 

Pojęcia Walutowe

2020-05-07 12:04

Dewaluacja

Kurs waluty obniżany przez rząd. Dewaluacja – obniżenie kursu waluty w odniesieniu do innej waluty lub złota. 

Pojęcia Walutowe

2020-05-07 12:01

Dewizy

Wymiana walut obcych może zostać nazwana wymianą dewiz.Dewizy - Bezgotówkowa forma obcej waluty. 

Pojęcia Walutowe

2020-05-07 11:59

Deprecjacja

Kantor online umożliwia stały podgląd kursu walut.Deprecjacja – oznacza spadek wartości waluty krajowej względem innych walut zagranicznych. 

Pojęcia Walutowe

2020-05-07 11:55

Cena, Cena Rynkowa

Zawsze korzystna poprzez kantor internetowy.Cena, Cena rynkowa – aktualny poziom kursu, podzielony na cenę kupna i sprzedaży. 

Pojęcia Walutowe

2020-05-07 11:53

Byk

Kantor internetowy daje możliwości zostania bykiem na rynku.Byk - inwestor oczekujący wzrostów na rynku.

Pojęcia Walutowe

2020-05-07 11:49

Broker

Kantor online tak samo jak broker daje możliwość wymiany walut i osiągnięcia najlepszego kursu euroBroker - osoba lub firma pośrednicząca w zawieraniu transakcji. 

Pojęcia Walutowe

2020-05-07 11:47

Bid

Wymiana walut online daje możliwość osiągnięcia najlepszego kursu kupna walut.  Bid – cena, po której kwotowane są oferty kupna.

Pojęcia Walutowe

2020-05-07 11:33

Bank Centralny

Bank centralny - Instytucja sprawująca pełną odpowiedzialność za system bankowy oraz za politykę pieniężną. Bank centralny – Instytucja sprawująca pełną odpowiedzialność za system bankowy oraz za politykę pieniężną. 

Pojęcia Walutowe

2020-05-07 11:21

Ask

Nie każdy kantor internetowy proponuje korzystną cenę sprzedaży.Ask – cena, po której kwotowane są oferty sprzedaży.

Pojęcia Walutowe

2020-05-07 11:19

Aprecjacja

Aktualne wzrosty aprecjacji zawsze możesz sprawdzić na stronie kantor online.Aprecjacja – oznacza wzrost wartości waluty krajowej względem innych walut zagranicznych. 

Pojęcia Walutowe

2020-05-07 11:15

Aktualny Kurs Walut

Sprawdź aktualny kurs kantoru internetowego.Aktualny kurs walut – aktualna cena danej waluty wyrażona w innej walucie.

Pojęcia Walutowe

2020-05-06 15:20

Akcje

Żaden kantor internetowy w Polsce nie handluje akcjami.Akcje – spółki akcyjne notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Pojęcia Walutowe

2020-05-06 15:00

Analiza Techniczna

Dokonując wymiany online w internetowym kantorze dokonaj analizy technicznej.Analiza techniczna – analiza oparta na obserwacji zmian cen historycznych w celu prognozowania przyszłych zmian kursów na podstawie wykresów.

Pojęcia Walutowe

2020-05-06 14:28

Analiza Fundamentalna

Kantor internetowy bazuje na analizie fundamentalnej ruchów rynku wymiany walut.Analiza fundamentalna - analiza oparta na czynnikach ekonomicznych i politycznych.