Analiza Fundamentalna

Kantor internetowy bazuje na analizie fundamentalnej ruchów rynku wymiany walut.Analiza fundamentalna - analiza oparta na czynnikach ekonomicznych i politycznych. 

<< Pojęcia Walutowe