Analiza Techniczna

Dokonując wymiany online w internetowym kantorze dokonaj analizy technicznej.Analiza techniczna – analiza oparta na obserwacji zmian cen historycznych w celu prognozowania przyszłych zmian kursów na podstawie wykresów.

Jedna z dwóch podstawowych metod analiz używanych na rynku. 

<< Pojęcia Walutowe