Aprecjacja

Aktualne wzrosty aprecjacji zawsze możesz sprawdzić na stronie kantor online.Aprecjacja – oznacza wzrost wartości waluty krajowej względem innych walut zagranicznych. 

Spowodowany nadwyżką popytu nad podażą.

<< Pojęcia Walutowe