Awersja

Wrażliwe podejście do wymiany walut w kantor online.Awersja do ryzyka- ( wrażliwość na ryzyko). Postawa objawiająca się asekuranckim podejściem inwestorów do inwestowania.

<< Pojęcia Walutowe