Bank Centralny

Bank centralny - Instytucja sprawująca pełną odpowiedzialność za system bankowy oraz za politykę pieniężną. Bank centralny – Instytucja sprawująca pełną odpowiedzialność za system bankowy oraz za politykę pieniężną. 

Bank centralny może być instytucją niezależną od rządu bądź może być od niego zależny. W Polsce funkcję banku centralnego pełni Narodowy Bank Polski.

<< Pojęcia Walutowe