Bank Komercyjny

Kantor internetowy nie jest bankiem komercyjnymBank komercyjny - określenie przedsiębiorstw finansowych takich jak (banki handlowe, hipoteczne czy inwestycyjne). Gromadzą one wkłady i udzielające kredytów, powodując kreację pieniądza.
 

<< Pojęcia Walutowe