Bessa

Kantor internetowy odnotowując besse przygotowuje się na kupowanie walut przez klientów.Bessa - długotrwały trend spadkowy cen instrumentów finansowych na rynku. Bessa potocznie nazywana jest również „rynkiem niedźwiedzia".

<< Pojęcia Walutowe