Bid

Wymiana walut online daje możliwość osiągnięcia najlepszego kursu kupna walut.  Bid – cena, po której kwotowane są oferty kupna.

<< Pojęcia Walutowe