Broker

Kantor online tak samo jak broker daje możliwość wymiany walut i osiągnięcia najlepszego kursu euroBroker - osoba lub firma pośrednicząca w zawieraniu transakcji. 

Na FOREXie brokerem jest firma udzielająca platformę handlową zarabiająca na pobieraniu prowizji od zawartych transakcji.

<< Pojęcia Walutowe