Byk

Kantor internetowy daje możliwości zostania bykiem na rynku.Byk - inwestor oczekujący wzrostów na rynku.

<< Pojęcia Walutowe