Carry Trade

Strategia inwestycyjna. Kantor internetowy.Carry trade - strategia inwestycyjna polegająca na wykorzystywaniu różnic w stopach procentowych. Opiera się na zadłużeniu w walucie o niskiej stopie procentowej i lokowaniu uzyskanych w ten sposób środków w walucie kraju o wysokiej stopie procentowej. 

<< Pojęcia Walutowe