Dealer Dewizowy

Kantor internetowych również zatrudnia dealerów dewizowych.Dealer dewizowy - pracownik instytucji finansowej lub banku zajmujący się wymianą walut na rachunek swojego pracodawcy bądź swój. Podczas wymiany walut osiąga zysk, który jest różnicą pomiędzy ceną kupna a ceną sprzedaży.

<< Pojęcia Walutowe