Deflacja

Deflacja - jest to przeciwieństwo inflacji.Deflacja - przeciwieństwo inflacji. Deflacja jest to długotrwały spadek cen dóbr i usług, w wyniku którego rośnie siła nabywcza pieniądza. Oznacza to, że stopa inflacji jest ujemna.

<< Pojęcia Walutowe