Deprecjacja

Kantor online umożliwia stały podgląd kursu walut.Deprecjacja – oznacza spadek wartości waluty krajowej względem innych walut zagranicznych. 

Spowodowany w wyniku nadwyżki podaży nad popytem.

<< Pojęcia Walutowe