Dewaluacja

Kurs waluty obniżany przez rząd. Dewaluacja – obniżenie kursu waluty w odniesieniu do innej waluty lub złota. 

Tego typu decyzje podejmowane są przez rząd lub bank centralny danego kraju.

<< Pojęcia Walutowe