Dewizy

Wymiana walut obcych może zostać nazwana wymianą dewiz.Dewizy - Bezgotówkowa forma obcej waluty. 

Bezgotówkowa forma obcej waluty. Dewizami określa się różne typy walutowe, papiery wartościowe oraz inne dokumenty pełniące funkcję płatniczą.

<< Pojęcia Walutowe