Dolar

Kantor internetowy da możliwość wymiany waluty dolar po najlepszym kursie.Dolar- jest oficjalną walutą Stanów Zjednoczonych i jednostką walutową w ponad trzydziestu krajach na świecie. 

Oznaczony jest międzynarodowym kodem USD.

<< Pojęcia Walutowe