EBC

Największy internetowy kantor nie jest bankiem centralnym.EBC – Europejski Bank Centralny jest bankiem centralnym Unii Gospodarczej i Walutowej (UGW).

<< Pojęcia Walutowe