FOMC

Zajmuje się ustaleniem polityki monetarnej. Kantor internetowy.FOMC - Federal Open Market Committee jest to organ Fed odpowiedzialny za ustalanie polityki monetarnej. Zajmuje się m.in.: ustalaniem wysokości stóp procentowych.

<< Pojęcia Walutowe