GIIF

GIIF - Generalny Inspektor Informacji Finansowej.GIIF - Generalny Inspektor Informacji Finansowej jest jednoosobowym centralnym organem administracji państwowej stanowiącym główny element polskiego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

<< Pojęcia Walutowe