GIODO

Organ do spraw ochrony danych osobowych.GIODO - Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych jest organem do spraw ochrony danych osobowych.

<< Pojęcia Walutowe