Hedging

Hedging - jest to ograniczenie ryzyka.Hedging - jest to ograniczenie ryzyka. Ma on na celu podjęcie działań zabezpieczających się przed nagłymi i nieoczekiwanymi stratami. Hedging polega na otwieraniu pozycji przeciwnych do trendu panującego na rynkach.

<< Pojęcia Walutowe