Hiperinflacja

Wysoki poziom inflacji.Hiperinflacja – bardzo wysoki poziom inflacji spowodowany całkowitym załamaniem systemu finansowego danego kraju i utratę zaufania do krajowej waluty oraz ogromny deficyt budżetowy finansowany przez dodruk pieniędzy. 

<< Pojęcia Walutowe