Indeks ISM

Odpowiednik europejskiego indeksu PMI z którego korzysta kantor internetowy aby dokonać analizy ruchów rynkowych.Indeks ISM - odpowiednik europejskiego indeksu PMI. Indeks ISM jest wskaźnikiem aktywności w sektorach przedsiębiorstw usługowych. Publikowany jest przez amerykański Institute for Supply Management. Jeżeli wartość wskaźnika przekracza 50 mamy wtedy do czynienia ze wzrostem gospodarczym, natomiast jeżeli wartość jest poniżej 50, oznacza to wówczas recesję.

<< Pojęcia Walutowe