Indeks PMI

Kantor internetowy uważa go za bardzo ważnyIndeks PMI- wskaźnik aktywności gospodarczej danego kraju europejskiego. Jest to jeden z najważniejszych wskaźników gospodarczych. Jego celem jest ukazanie aktywności menadżerów nabywających różne dobra i usługi na rynku.

<< Pojęcia Walutowe