Inflacja

Inflacja ? zmniejszenie wartości waluty.Inflacja – zmniejszenie wartości waluty, prowadzący do znacznego zwiększenia się cen towarów oraz usług w gospodarce.

<< Pojęcia Walutowe