Instrument

Instrument finansowy ? kontrakt, w wyniku którego u jednej z jego stron powstają aktywa finansoweInstrument – kontrakt pomiędzy stronami wywołujący u jednej strony różnego typu aktywów finansowych zaś u drugiej strony zobowiązań finansowych. Kontrakt może zostać zawarty pomiędzy większą ilością stron niż dwie.

<< Pojęcia Walutowe