Komisja Nadzoru Finansowego

KNF. Instytucja sprawująca nadzór nad całym rynkiem finansowym.Komisja Nadzoru Finansowego – określana również skrótem KNF. 

Instytucja państwowa z Polsce zajmująca się całym rynkiem finansowym. Do głównych zadań KNF-u należy zapewnienie stabilności, bezpieczeństwa oraz ochrony wszystkich podmiotów, które funkcjonują na rynku finansowym.

<< Pojęcia Walutowe