Konsolidacja

Sytuacja giełdowa pokazująca niezdecydowanie inwestorów. Konsolidacja – czasowa sytuacja giełdowa pokazująca niezdecydowanie inwestorów. 

Podczas trwania konsolidacji ceny walut pozostają w podobnym zakresie nie przekraczając linii wsparcia i oporu.

<< Pojęcia Walutowe